top of page
Reprogramming Cellbank / Individual Preservation Plan (10-year freezing course)

Είναι ένα σχέδιο για την αποθήκευση σημαντικών κυττάρων ξεχωριστά σε έναν κρυοψυκτήρα ξεχωριστό από τα κελιά άλλων πελατών. Γενικά, η κρυοσυντήρηση πραγματοποιείται στον ίδιο καταψύκτη με πολλά άλλα κελιά, αλλά αυτό το πρόγραμμα είναι ένα μεμονωμένο πρόγραμμα αποθήκευσης με καλά προστατευμένο απόρρητο.

 

Σετ συλλογής, έξοδα αποστολής, κόστος επιθεώρησης (305.000 γιεν), κόστος επεξεργασίας (3.500.000 γιεν) + 10ετές κόστος ατομικής αποθήκευσης (55 εκατομμύρια γιεν) = σύνολο 58,85.000 γιεν

 

Μετά την παραγγελία, θα σας στείλουμε ένα κιτ. Μετά την άφιξη του κιτ, τα κελιά θα συλλεχθούν σε ένα δοχείο και θα αποσταλούν. Κατά την άφιξη, θα πραγματοποιήσουμε αμέσως διάφορες δοκιμές για ιούς και βακτήρια.

 

* Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε ήδη μολυνθεί από ιό ή βακτήρια, ενδέχεται να αρνηθούμε να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα των δοκιμών.

 

* Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email αφού ολοκληρωθεί η κρυοσυντήρηση. *

 

Θα σας στείλουμε μια αίτηση ανανέωσης μέσω email στον 9ο και 11ο μήνα, οπότε φροντίστε να επιλέξετε εάν θα ανανεωθεί ή όχι και θα απαντηθεί.

Reprogramming Cellbank / Individual Preservation Plan (10-year freezing course)

588.050,00$Τιμή
 • Η ARMADYNE CELL BANK (ACB) διαχειρίζεται έναν ιστότοπο («ιστότοπος») για πληροφορίες, εκπαίδευση, επικοινωνία και προσωπική απόλαυση στο  https://www.armadynecellbank.com/.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

  Οι τιμές στον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

  Το ετήσιο τέλος κρυοσυντήρησης θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο μετά το πρώτο έτος.

  Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την προτιμώμενη τραπεζική τους από μεγάλο αριθμό τραπεζικών τύπων. Προκειμένου το ACB να αποθηκεύει κύτταρα και αίμα και να μεγιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις μελλοντικές επιλογές υγείας, η τραπεζική υπηρεσία της ACB παρέχει τραπεζική κυττάρων και αίματος που είναι δυνατή από γονιμοποιημένο αυγό έως γήρας.

  Το ACB παρέχει την ευκαιρία αποθήκευσης κυττάρων, αίματος και βλαστικών κυττάρων που περιέχονται στο αίμα του ομφάλιου λώρου, στον ιστό του ομφάλιου λώρου, στο αίμα της εμμήνου ρύσεως, στο αίμα, στο δέρμα κ.λπ. σε χαμηλή θερμοκρασία. Περαιτέρω εργαστηριακή θεραπεία μπορεί να απαιτείται εάν το αίμα, το στέλεχος ή τα ιστιοκύτταρα λαμβάνονται υπόψη για την πιθανή χρήση τους σε μελλοντικές θεραπευτικές εφαρμογές.

  Η ACB δεν παρέχει δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα των πληροφοριών, του κειμένου, των γραφικών, των συνδέσμων, του περιεχομένου ή άλλων στοιχείων που περιέχονται στον Ιστότοπο ή στους Ιστότοπους που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Η APC αποποιείται ρητά την ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε υλικό συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο. Η ACB διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προγράμματα, τις πολιτικές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν" και η χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο είναι με δική σας ευθύνη.

  Η ACB αποποιείται ρητά οποιαδήποτε τυχαία ή άλλη ευθύνη για ζημιές στον υπολογιστή σας ή σε άλλη ιδιοκτησία ή για ιούς που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο ή από τη λήψη υλικού, κειμένων ή εικόνων. Από τον ιστότοπο ή από τον ιστότοπο που συνδέεται με τον ιστότοπο.

  Για τη δική σας ευκολία, η ACB παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Επιπλέον, οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται από άλλους ιστότοπους που είναι γνωστοί ή άγνωστοι στην ACB. Η ACB δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

  Η ACB μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνολογίας που περιέχεται στις πληροφορίες. Το ACB μπορεί να αντιγράψει, να δει, να στείλει, να εκτελέσει, να δημοσιεύσει και να μεταδώσει πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέσο ανά πάσα στιγμή.

  Η ACB διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προσθέτει, να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να τροποποιεί το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι η συνεχής πρόσβαση και χρήση του Ιστότοπου θα δεσμεύεται από νέους Όρους Χρήσης που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς στον Ιστότοπο και συμφωνείτε ότι πρέπει να το διαβάσετε. Υποθέτω.
  Ούτε η APC ούτε οποιοσδήποτε τρίτος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των πληροφοριών ή του περιεχομένου που διατίθεται στον ιστότοπο ή για την παροχή σχετικών τροποποιήσεων, ενημερώσεων ή εκδόσεων. Η διαθεσιμότητα πληροφοριών και περιεχομένου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

  Πρόκειται για μια νομικά έγκυρη προσωπική συμφωνία εισαγωγής μεταξύ εσάς και του ιστότοπού μας. Μόνο όσοι μπορούν να συμμορφωθούν με αυτήν τη συμφωνία μπορούν να κάνουν παραγγελία.

  Αυτοί οι "Όροι Παροχής Υπηρεσιών" ορίζουν τους όρους χρήσης σχετικά με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.
  Για να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα σε αυτόν τον ιστότοπο και όλες τις άλλες υπηρεσίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ο πελάτης πρέπει να συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του "Όρους Παροχής Υπηρεσιών". Εάν δεν συμφωνείτε, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή την υπηρεσία.

  * Σημειώσεις πληρωμής *
  Η τιμή είναι σε Ιαπωνικά γεν, γι 'αυτό υπολογίστε το νόμισμα της χώρας του πελάτη σε Ιαπωνικά γεν.


  ■ Όροι χρήσης


  1.  (Ορισμός) Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης (εφεξής "Όροι") έχουν τις έννοιες που αναφέρονται παρακάτω.
  (1) "Όροι κ.λπ." είναι ένας γενικός όρος για αυτούς τους όρους, προφυλάξεις κατά τη χρήση της υπηρεσίας και άλλους όρους, οδηγίες κ.λπ. που καθορίζονται από αυτόν τον ιστότοπο.
  (2) "Υπηρεσία" σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο στην "Armadyne Cell Bank" (εφεξής "ιστότοπος") που διαχειρίζεται η εταιρεία μας, ανεξάρτητα από το αν είναι δωρεάν ή πληρώνονται.
  (3) "Πληροφορίες πελάτη" σημαίνει τις πληροφορίες που αποκαλύπτει ο πελάτης σε αυτόν τον ιστότοπο και το ιστορικό χρήσης της υπηρεσίας.
  (4) Ο "πάροχος υπηρεσιών" λειτουργεί από τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων που εισάγονται στον ιστότοπο και λειτουργεί από τρίτο μέρος εκτός από τη Sai, τον Όμιλο και τους συνεργάτες μας. Ένα άτομο που παρέχει όλους τους ιστότοπους και προϊόντα, υπηρεσίες, υπηρεσίες κ.λπ. που διαχειρίζεται οι ιστότοποι.

   

  2. 
  Α. 1. Αυτός ο ιστότοπος υποχρεούται να αποφεύγει την αποστολή απαγορευμένων αντικειμένων στην Ιαπωνία. Επομένως, μετά την άφιξη των εμπορευμάτων, θα αποσυσκευάσουμε τα εμπορεύματα σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει αυτός ο ιστότοπος βάσει των οδηγιών των τελωνείων για τον έλεγχο του περιεχομένου. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτός ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή στην αξία του προϊόντος λόγω της εργασίας.

  Β. Δεν αποδεχόμαστε ζημιές που προκαλούνται από αστοχίες εκτός από τον έλεγχό μας ή απρόβλεπτες αιτίες, διακοπές του συστήματος, διακοπές λειτουργίας, απώλεια δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κ.λπ. που προκαλούνται από τέτοιες αστοχίες και ζημιές που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι.

  Γ. Δεν εγγυόμαστε ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα περιεχόμενα που αποστέλλονται από ιστότοπους, διακομιστές, τομείς κ.λπ. από την εταιρεία μας και οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν περιέχουν επιβλαβή πράγματα, όπως ιούς υπολογιστών.

  Τέσσερις. Αυτός ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον ίδιο τον αγοραστή λόγω παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής από τον αγοραστή.

  3.  (Απαγορευμένα θέματα)
  Κατά τη χρήση της υπηρεσίας, απαγορεύονται οι ακόλουθες πράξεις.


  (1) Παραβίαση των νόμων και κανονισμών κάθε χώρας, αυτής της συμφωνίας, προφυλάξεων για τη χρήση του ιστότοπου και άλλων συμφωνιών κ.λπ.
  (2) Ζημιά των δικαιωμάτων, των συμφερόντων, της τιμής κ.λπ. αυτού του ιστότοπου, των παρόχων υπηρεσιών και άλλων τρίτων
  (3) Πράξεις που είναι προσβλητικές για τη δημόσια τάξη και ηθικά
  (4) Εκτέλεση πράξεων που προκαλούν ενόχληση ή ενόχληση σε άλλους χρήστες ή άλλα τρίτα μέρη
  (5) Εισαγωγή ψευδών πληροφοριών
  (6) Αποστολή ή εγγραφή επιβλαβών προγραμμάτων υπολογιστών, email, κ.λπ.
  (7) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή και σε άλλους υπολογιστές αυτού του ιστότοπου
  (8) Δανεισμός / μεταφορά του αναγνωριστικού χρήστη και του κωδικού πρόσβασης σε τρίτο μέρος ή κοινή χρήση με τρίτο μέρος

   

  4. (Χρήση υπηρεσίας)
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου μόνο εάν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, τις προφυλάξεις για την υπηρεσία και τους όρους χρήσης.

  5. (διακοπή / διακοπή υπηρεσίας κ.λπ.)
  Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να εκτελεί τακτική συντήρηση ή συντήρηση έκτακτης ανάγκης του συστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιεί την υπηρεσία σε καλή κατάσταση. Επιπλέον, εάν το φορτίο είναι συγκεντρωμένο στο σύστημα, εάν κρίνουμε ότι θα εμποδιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας, εάν είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών, ή αν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων. Μπορείτε να λάβετε μέτρα όπως αναστολή ή αναστολή της παροχής ολόκληρης ή μέρους της υπηρεσίας χωρίς να το κάνετε. Αυτός ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο μέλος λόγω των μέτρων.

  6. (Αλλαγή / Κατάργηση Υπηρεσιών)
  Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να αλλάξει ή να καταργήσει το σύνολο ή μέρος της υπηρεσίας κατά την κρίση του.

  7. (Αναθεώρηση της παρούσας συμφωνίας)
  Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να αναθεωρήσει ή να συμπληρώσει αυτό το συμφωνητικό και το περιεχόμενο της υπηρεσίας κατά βούληση. Η αναθεώρηση ή συμπλήρωμα αυτής της συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ όταν η αναθεωρημένη συμφωνία ή συμπληρωματική συμφωνία δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτού του ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αγοραστής συμμορφώνεται με τους αναθεωρημένους όρους και τους συμπληρωματικούς όρους.

  8. (Χρήση υπηρεσίας)
  Οι υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εάν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του ιστότοπου και τις προφυλάξεις της υπηρεσίας.

  A. Φόρος εισαγωγής
  Ενδέχεται να προκύψει φόρος κατά την εισαγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία παράδοσης θα την αντικαταστήσει κατά τον εκτελωνισμό, οπότε πρέπει να πληρώσετε σύμφωνα με τη διαδικασία της εταιρείας παράδοσης κατά την παράδοση του αντικειμένου.
  Ο φόρος εισαγωγής καθορίζεται από το περιεχόμενο που δηλώνεται από τον πελάτη και από την κρίση του τελωνείου. Αυτός ο ιστότοπος δεν έχει την εξουσία να παρέμβει στο ποσό του φόρου εισαγωγής. Επομένως, δεν υπάρχει υποχρέωση επικοινωνίας με τα τελωνεία εκ μέρους σας.

   

  9. (αναστολή χρήσης από συγκεκριμένους χρήστες)

  Εάν ο χρήστης αποφασίσει ότι ισχύουν τα ακόλουθα στοιχεία, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να αναστείλει τη χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη ή να αρνηθεί την εγγραφή μέλους του χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. .. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον χρήστη. (1) Όταν υπάρχει πράξη που παραβιάζει νόμους και κανονισμούς, αυτή τη συμφωνία κ.λπ. (2) Όταν υπάρχει παράνομη πράξη σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας (3) Όταν είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη (4 ) Άλλοι Αυτός ο ιστότοπος Εάν το κρίνετε απαραίτητο


  10. (Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία της συμφωνίας)
  Εάν απαιτείται διαδικασία σχετικά με τους τρέχοντες Όρους Χρήσης, το δικαστήριο που συμφωνείται αποκλειστικά με την υψηλότερη δικαιοδοσία είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο.

  21 Νοεμβρίου 2018

  Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με τους όρους χρήσης

   

  contact@armadynecellbank.com


  Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας κλικ  εδώ.

   

  Ημερομηνία ισχύος των όρων χρήσης


  Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Σεπτεμβρίου 2019.

   

  Μέθοδος επικοινωνίας
  Η ACB καλωσορίζει τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή εάν πιστεύετε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, στείλτε μας τα σχόλιά σας μέσω email. contact@armadynecellbank.com

bottom of page